PDF Print E-mail

 

7-18 m. vaikai, pageidaujantys mokytis 1-12 klasėse, gimnazijai turi pateikti šiuos dokumentus:

 

1. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento (konkrečios Lietuvoje baigtos klasės) kopiją.

2. Asmens (mokinio) LR tapatybę liudijančio dokumento su asmens kodu kopiją.

3. Prašymą dėl priėmimo į mokyklą, taikant nuotolinio mokymo būdą:

Prašymas parengiamosios grupės Labas mokiniams;

Prašymas 1-4 klasių mokiniams;

Prašymas 5-8 klasių mokiniams;

Prašymas 9-12 klasių mokiniams.

4. Sutartį su mokykla:

Sutartis parengiamosios grupės Labas ir 1-4 klasių mokiniams;

Sutartis 5-8 klasių mokiniams;

Sutartis 9-10 klasių mokiniams;

Sutartis 11-12 klasių mokiniams.

5. Dokumentinę nuotrauką elektroniniu (skaitmeniniu) pavidalu ir tėvų sutikimą.

6. Prašymą lietuvių kalbos žinių patikrinimui (tik tiems, kurie pageidauja mokytis 2-8 klasėje, bet neturi LR išsilavinimą patvirtinančio dokumento).

7. Pažymą dėl specialiojo ugdymosi ir/ar švietimo pagalbos skyrimo iš LR pedagoginės psichologinės tarnybos (jei yra būsimo mokinio specialiųjų, raidos sutrikimų).

 

Pastabos:

1. Pradinių klasių lietuvių kalbos pratybų sąsiuvinius iš anksto turite įsigyti Lietuvos knygyne arba parsisiųsti iš el.prekybos. Pratybose atliktas pamokose nurodytas užduotis nuskenuosite ir siųsite mokytojai (per Moodle) - reikės turėti skenerį. Aukštesnių klasių (5-12) mokiniams lietuvių kalbos pratybų įsigyti nereikia.

      Pratybų sąsiuvinių sąrašas pradinių klasių mokiniams:

      1 klasė. E.Marcelionienė „Šaltinėlis. Elementorius“ (3 dalys)

      2 klasė. E.Marcelionienė, V.Plentaitė „Naujasis šaltinis“ (4 dalys)

      3 klasė. E.Marcelionienė, V.Plentaitė „Naujasis šaltinis“ (4 dalys)

      4 klasė. E.Marcelionienė, V.Plentaitė „Naujasis šaltinis“ (4 dalys)

 

2. Tie, kurie ketina mokytis visų mokomųjų programos dalykų ir nesimoko užsienio bendrojo lavinimo mokyklose, informaciją ras skyreliuose: „Nuotolinis mokymas > 1-8 KLASĖS“ ir „Nuotolinis mokymas > I-IV GIMNAZIJOS KLASĖS“.

 

3. Dokumentus, siunčiamus el.paštu, reikia atsispausdinti, užpildyti ranka ir pasirašyti, nuskenuoti ir prisegus prie el.laiško atsiųsti mums (patikrai ir pirminei registracijai). 

 

4. Visų dokumentų originalus ir kopijas būtina išsiųsti registruotu paštu į gimnaziją! Adresas:

Lituanistinis mokymas

Vilniaus Ozo gimnazija

Ozo g.39

Vilnius LT-07171

Lietuva

  

5. Mokiniai, dėl įvairių priežasčių pageidaujantys nutraukti mokymąsi mūsų gimnazijoje, turi parašyti atitinkamos formos prašymą ir atsiųsti jį savo klasės vadovei. Dėl reikalingų dokumentų išrašų ar pažymų turite taip kreiptis į savo klasės vadovę.

 

6. 1-8 klasių mokiniai mokslo metų eigoje dėl įvairių priežasčių gali keisti mokomuosius dalykus, t.y. jei šalia privalomų mokomųjų dalykų buvo mokomasi ir pasirenkamųjų, galima pastarųjų atsisakyti arba atvirkščiai - pradėti mokytis pasirenkamųjų dalykų. Tam reikia užpildyti atitinkamos formos prašymą ir atsiųsti jį savo klasės vadovei:

         Prašymo forma 1-4 klasių mokiniams;

         Prašymo forma 5-8 klasių mokiniams.

 

 

 

 

Daugiau informacijos suteiks KLASIŲ VADOVĖS:

 

Parengiamosios grupės Labas vadovė

Aldona Baužienė

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Ozo gimnazija, 301 kab.

tel.nr. +370 68777330

1-2 klasių vadovė

Aldona Baužienė

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   

Ozo gimnazija, 301 kab.

tel.nr. +370 674 41937

3-4 klasių vadovė

Inga Kežutienė

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Ozo gimnazija, 320 kab.

tel.nr. +370 675 39161

5-8 klasių vadovė

Aušrai Šlapelienė

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Ozo gimnazija, 320 kab.

tel.nr. +370 687 24703

I-II (9-10) gimn.kl. vadovė

Audronė Milkevičienė 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Ozo gimnazija, 113 kab.
tel.nr. +370 699 85163

III (11) gimn.kl. vadovė

Violeta Lukauskienė

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Ozo gimnazija, 212 kab.

tel.nr. +370 670 07038

IV (12) gimn. kl. vadovė

Daiva Cygankova

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Ozo gimnazija, 301 kab.
tel.nr. +370 605 49171