PDF Print E-mail

 

Dėl galimų įvairių techninių nesklandumų (pvz., negalite pakliūti į nuotolinio mokymosi aplinką) prašome kreiptis į gimnazijos techninį darbuotoją šiuo el.paštu:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it (prieš kreipiantis, nufotografuokite ekrano vaizdą "Print Screen", kur matytųsi techninės problemos esmė). Informuojame, kad Jūsų mokymosi rezultatams (vertinimui) kilę techniniai nesklandumai įtakos neturės.
 

Dažniausiai Jūsų mums užduodami klausimai:

 1. Ar mokslas yra mokamas?

  Ne, mokslas mūsų gimnazijoje yra nemokamas, kaip ir bet kurioje kitoje valstybinėje Lietuvos mokykloje. Jokių papildomų mokesčių taip pat nėra.

   

 2. Ar mokytis reikia konkrečiomis valandomis Lietuvos laiku?

  Mokome visame pasaulyje laikinai gyvenančius lietuvaičius, todėl dėl skirtingų laiko juostų mokyti konkrečiu, vieningu laiku būtų neįmanoma. Mokytis galima sau patogiu laiku. Konkretus laikas bus nurodytas tik konsultavimuisi su dalykų mokytojais Skype programa. Jei nurodytas laikas Jums nepatogus, galima tartis su dalykų mokytojais asmeniškai. Jei turite galimybę, atlikinėti pamokas rekomenduojame kalendoriuje nurodytomis dienomis, jei galimybių mažiau - kas antrą, kas trečią dieną; reikėtų nepamiršti, kad mokymosi krūvis vis gi nėra mažas: pamokų tiek, kiek ir priklauso pagal Lietuvoje galiojančius ŠMM patvirtintus mokymosi standartus.

   

 3. Kokios priemonės mokymuisi yra būtinos?

  Kompiuteris su interneto ryšiu, garso kolonėlės ir mikrofonas (arba ausinės su mikrofonu), Web kamera (integruota kompiuteryje arba prijungta), Microsoft Word programa (5-12 klasių mokiniams), Skype programa. Pradinių klasių mokiniams rekomenduojame įsigyti interaktyvų rašiklį (interactive pen) arba turėti spausdintuvą ir skenerį. Pradinukams taip rekomenduojame iš anksto Lietuvos knygynuose įsigyti lietuvių kalbos pratybas; tokiu atveju, prie kompiuterio reikės tik skenerio. Nuo 5 klasės užduotis mokiniai atlieka kompiuteriu, todėl pratybų ir sąsiuvinių nereikia.

   

 4. Ar mokymasis yra oficialus, ar jis daugiau būrelio tipo?

  Mokymas(is) yra akademinis. Mokome pagal LR ŠMM Bendrąsias ugdymo programas. Pamokų kiekis, ugdymo planai ir standartai niekuo nesiskiria nuo kitų valstybinių Lietuvos mokyklų. Pagrindinis skirtumas - tai mokymas(is) nuotoliniu būdu, kai nereikai fiziškai lankyti mokyklos.

   

 5. Kokio tipo mokymasis? Ką mums pasirinkti?

  Mokymasis pas mus (nuo 2013 m.) yra dviejų tipų.

  Pagrindinis ir populiariausias - tai lituanistinis mokymas(is), kai į užsienį išvykęs ar ten nuolat gyvenantis vaikas renkasi tik lietuvių kalbos mokymą(si), o greta mokosi užsienio bendrojo lavinimo mokykloje. Tokio mokymo(si) priežastys dažniausiai šios: ketinama grįžti į Lietuvą ir tęsti mokymąsi Lietuvos mokykloje arba nenorima pamiršti gimtąją kalbą.

  Antras tipas, skirtas trumpam laikui iš Lietuvos išvykstantiems mokiniams, - tai visų dalykų savarankiškas mokymas(is). Šiuo atveju vaikas pas mus mokosi visų bendrojo lavinimo programos dalykų, nes užsienio bendrojo lavinimo mokykloje nesimoko visai. Daugiau informacijos čia. Jei nuspręsite vaiką leisti mokytis į užsienio bendrojo lavinimo mokyklą, rinkitės tik lituanistinį mokymą(si).

   

 6. Mano vaikas visai nesimokė Lietuvos mokykloje, gyvename užsienyje, ką mums pasirinkti?

  Tokiu atveju rinkitės tik lituanistinį mokymą(si). Dažniausiai siūlysime pradėti nuo žemesnės klasės, nei vaikui priklausytų pagal amžių. Taip pat tokiu atveju reikės savarankiškai pasiruošti ir išlaikyti lietuvių kalbos žinių patikrinimo įskaitą tiems, kurie norės mokytis aukštesnėje nei 1 klasė. Užduotis žinių patikrinimo įskaitai gausite iš mūsų. Jos parengtos vadovaujantis LR ŠMM nustatytais standartais. Rekomenduojame nepersistengti renkantis klasę (pakopą), nes vaikas neturės motyvacijos mokytis, jei jam bus per sunku. Žinoma, daug kas prisklauso nuo konkrečios situacijos ir vaiko turimų lietuvių kalbos žinių bei įgūdžių. Viską deriname individualiai.

   

 7. Kada pateikti priėmimo dokumentus, kada registruojate mokymuisi?

  Dokumentus naujiems (kitiems) mokslo metams priimame nuo vasario mėn. iki vasaros pabaigos (rugpjūčio 31 d.). Besikreipiančius šiek tiek vėliau (rudenį), taip pat priimsime pavėluotai iki I pusmečio pabaigos, jei turėsime laisvų vietų klasėse. Priimtas vaikas turės atsiskaityti viską, kas priklauso nuo rugsėjo mėnesio. Jei vaikas einamais mokslo metais reguliariai mokėsi kurioje nors Detalią informaciją apie priėmimo dokumentų pateikimą rasite šio tinklapio skiltyje "Dokumentai".

   

 8. Kokių dalykų galima mokytis?

  Visose (1-12) lituanistinio mokymo klasėse privalomas dalykas yra lietuvių kalba. Be jos pasirinktinai galima mokytis pasaulio pažinimą (1-4 kl.), Lietuvos istoriją (5-12 kl.), Lietuvos geografiją (5-12 kl.) ir etnokultūrą (1-8 kl.). Kitų mokomųjų dalykų lituanistinis mokymas neteikia.

  Renkantis visų programos dalykų savarankišką mokymą(si), atsiskaityti reikia ne pamokomis, bet pagal mokytojų paskirtas užduotis.

   

 9. Kokios konkrečiai yra pradinių klasių lietuvių kalbos pratybos?

  Lietuvių kalbos pratybų pradinėms (1-4) klasėms sąrašas:

  1 klasė. E.Marcelionienė. Šaltinėlis. Elementorius (3 dalys)
  2 klasė. E.Marcelionienė, V.Plentaitė. Naujasis šaltinis (4 dalys)
  3 klasė. E.Marcelionienė, V.Plentaitė. Naujasis šaltinisœ (4 dalys)
  4 klasė. E.Marcelionienė, V.Plentaitė. Naujasis šaltinis (4 dalys)

   

 10. Ar reikia nusipirkti vadovėlius?

  Nereikia prie lituanistinio mokymo(si). Visa mokomoji medžiaga yra pateikta nuotolinio mokymo aplinkoje Moodle. Tapę mūsų mokiniais, gausite prisijungimus ir naudositės ja laisvai. Tiems, kurie mokysis visų mokomųjų dalykų savarankiškai, reikia pasirūpinti vadovėliais patiems. Pateikiame pradinių klasių vadovėlių sąrašus:

            1 klasei;   2 klasei;   3 klasei;   4 klasei.

   

 11. Kiek pamokų per savaitę vyksta mokiniams?

  Visų klasių mokiniai turi pamokų tiek, kiek jų ir yra numatyta LR ŠMM patvirtintuose ugdymo planuose tradiciniu būdu besimokantiems mokiniams. Pavyzdžiui, pradinių klasių mokiniai turi po 8 savaitines lietuvių kalbos pamokas aukštesniajam lygiui, pagrindiniam ir patenkinamam lygiui pamokų skiriama mažiau. Vyresniųjų klasių mokiniai lietuvių kalbos pamokų turi 2-4 per savaitę. Pasirenkamų dalykų ir neformalaus ugdymo (būrelių) pamokų per savaitę vyksta nedaug, dažniausiai po vieną.

   

 12. Kokio amžiaus vaikai gali pas jus mokytis?

  Tai 7-18 metų vaikams (nepilnamečiams) skirtas mokymas. Pirmoje klasėje nerekomenduojame mokytis jaunesniems nei tais kalendoriniais metais 7 metų amžiaus sulaukusiems ar sulauksiantiems mokiniams, nes mokymas yra akademinis (ne būrelio ar žaidimo formos), parengtas atsižvelgiant į nurodyto amžiaus vaikų gebėjimus. Lietuvoje vaikai mokyklą pradeda lankyti nuo 7 metų - tokie įstatymai. Jei nuspręsite savo vaiką leisti į mokyklą nuo 6 metų, reikalinga PPT (pedagoginės psichologinės tarnybos) ar VRC (vaiko raidos centro) pažyma, norodanti, kad vaikas yra pakankamai subrendęs lankyti mokyklą.

   

 13. Kaip vyksta atsiskaitymai?

  Reikia atlikti nuotolinio mokymo(si) aplinkoje Moodle esančias pamokas (pagal konkrečių mokytojų nurodymus) ir išsiųsti mokytojams. Taip pat kiekvieno pusmečio pabaigoje organizuojamas akivaizdus atsiskaitymas, kurio metu patikrinamos įgytos lietuvių kalbos žinios ir mokymosi savarankiškumas. Mokiniams, neatsiskaičiusiems akivaizdžiai, pusmečių vertinimas negali būti aukštesnis nei 6 balai (pradinukams - patenkinamas lygis). Akivaizdžiai atsiskaityti galima ir Skype (su prijungta Web kamera ir mikrofonu), fiziškai atvykti į mokyklą nereikia.

   

 14. Ar lituanistinis mokymas(is) yra savarankiškas mokymas(is)?

  Iki šiol tai buvo traktuojama kaip savarankiškas mokymasis, nuo 2012-2013 m.m. tai tapo ne savaranišku, o daugiau sinchroniniu (nuolatiniu) mokymusi. Savarankišką mokymą teikiančiose mokyklose mokomasi nereguliariai kartą ar dukart per metus susitinkant su mokytoju, iš anksto gaunant užduotis iš mokytojų. Mūsų lituanistinis mokymas yra reguliarus, turintis visas pamokas (ne teminius atsiskaitymus ar tik konsultacijas).

   

 15. Kaip vyksta pačios pamokos?

  Vaikas, tapęs mūsų mokiniu, gauna prisijungimus prie nuotolinio mokymosi terpės. Prisijungęs randa pamokomis išdėstytą mokomąją medžiagą. Kiekvienoje pamokoje yra sudėta teorinė mokomoji medžiaga, o po ja konkrečios užduotys, kurias reikia atlikti raštu ir/arba žodžiu ir siųsti mokytojui per nuotolinio mokymo aplinką. Teorinę pamokos medžiagą mokinys mokosi pats, savarankiškai, konsultuodamasis (jei reikia) su mokytoju Skype pagalba. Užduotys žodžiu atliekamos savo paties vaizdo įrašu arba Skype "gyvai" su mokytoju. Pamokoms nėra konkretaus laiko valandomis, todėl prisijungti ir mokytis galima sau patogiu laiku, bet kuriuo paros metu.

  Savarankiškai mokantis visų programos dalykų, užduotis ir atsiskaitymo formas skiria dalykų mokytojai individualiai.

  Daugiau apie patį mokymąsi sužinosite pasižiūrėję vaizdo siužetą šio tinklapio skiltyje "El.pamokos pavyzdys".

   

 16. Kokia kompiuterio operacinė sistema naudojama mokymuisi?

  Patariame naudoti Windows operacinę sistemą ir naudotis Explorer interneto naršykle. Naudojantis kitomis sistemomis (pvz., Apple) ir kitomis naršyklėmis (pvz., Mozilla), ne viskas interaktyviuose nuotolinio mokymosi dalykų kursuose veiks.

   

 17. Ar mokytis sunku vidutinio gabumo mokiniams? Ar tai mokymas tik gabiesiems?

  Organizuojame diferencijuotą mokymą, todėl mokytis gali įvairaus gabumo mokiniai. Atitinkamai pagal gabumus, poreikius ir užimtumą skiriama ir užduočių. Mokiniai, siekiantys aukštesnio vertinimo, turės atlikti didesnę dalį pamokų (užduočių), minimaliam įvertinimui pasirinkti ir atlikti pakaks tik apie trečdalio visų kurso pamokų.

   

 18. Kaip veikia internetinė nuotolinio mokymo aplinka? Ar apmokote ja dirbti?

  Vaiko, tapusio mūsų gimnazijos mokiniu, tėvams išsiunčiame visas instrukcijas, rekomendacijas ir prisijungimus. Jose viskas labai išsamiai paaiškinta. Kilus klausimams, galima iškart kreiptis į klasių kuratores, dalykų mokytojus ar techninius darbuotojus, kurie visada atsakys į Jūsų klausimus ir padės išspręsti visus techninius ar kitokius nesklandumus. Nuotolinio mokymo(si) aplinka nėra sudėtinga, vaikai paprastai greitai ją perpranta.

   

 19. Ką daryti, jei vaikas nespėjo atlikti visų pamokų iki mokslo metų pabaigos?

  Tokiu atveju skiriami vasaros darbai ir mokinys turi galimybė pratęsti mokymąsi iki rugpjūčio 31 dienos.  Žinoma, jei mokinys turėjo teigiamą (patenkinamas-aukštesnysis lygis, 4-10 balų) metinį įvertinimą, vasaros darbai jam neskiriami ir jis automatiškai keliamas į aukštesnę klasę. Vasaros darbai taip pat skiriami neigiamą metinį vertinimą gavusiems ar bent viename pusmetyje neatestuotiems mokiniams.

   

 20. Kada prasideda ir baigiasi mokslo metai?

  Mokslo metai visose (1-12) klasėse prasideda rugsėjo 1-ąją. Prisijungimus iš klasių kuratorių mokinių tėvai gauna pirmąją rugsėjo savaitę ir vaikia jau gali pradėti mokytis. Mokslo metai suskirstyti į du pusmečiais. I pusmetis baigiasi sausio mėn., o II pusmetis - gegužės/birželio mėn.

   

 21. Ar išduodate kokius dokumentus besimokantiems mokiniams?

  Taip. Pasibaigus mokslo metams, mokiniai, išėję konkrečios klasės dalyko kursą, gauna metinius pasiekimų įvertinimus ir pažymas, patvirtinančias atitinkamos lietuvių kalbos mokymosi pakopos žinias. Pažymėjimai nereikalingi kasmet ar iki tol, kol pas mus mokysitės. Pažymos reikalingos tik tiems, kurie ketina grįžti tęsti mokymosi į Lietuvą ir pas mus nebesimokys.

  Besimokiusiems visų dalykų, LR ŠMM nustatyta tvarka išduodamos pažymos, pažymėjimai ar atestatai.

   

 22. Ar galima paremti Jūsų mokyklą materialiai?

  Būtume dėkingi, jei Lietuvoje registruoti artimieji (tėvai, seneliai, dirbantys broliai, seserys) mūsų gimnazijai galėtų pervesti 2 proc. kasmetinio pajamų mokesčio. Taip padėtumėte tobulinti nuotolinio mokymo materialinę bazę ir patį procesą. Išsamesnė infomacija skelbiama pagrindinėje mūsų gimnazijos svetainėje (http://ozogimnazija.lt) kiekvieną pavasarį. Taip pat informacijos Jums suteiks klasių kuratorės. Plačiau


Turite klausimų? Rašykite mums. Būtinai atsakysime!

 

Atnaujinta 2013-07-03